Waterhuishouding

Binnen Vlaanderen wordt er gestreefd naar een duurzaam en ge├»ntegreerd water- en ruimtelijk beleid. Het afkoppelen van hemel- en afvalwater en het toepassen van de drietrapsstrategie van hemelwater zijn de voornaamste uitgangspunten.  

De drietrapsstrategie voor hemelwater omvat:

  • vasthouden van hemelwater
  • bufferen van hemelwater
  • vertraagd afvoeren van hemelwater

Wij ondersteunen landbouwers en grondeigenaars in het bekomen van een vergunningen of studies voor oa:

  • verdiepen en ontdiepen van vijvers en putten
  • verbeteren van waterhuishouding op landbouwpercelen
  • studies mbt waterhuishouding bij nieuwe landschapsinrichtingen