Landschapsinrichtingen

Elk landschapsproject moet alle kansen kunnen grijpen die het verdient.

Met ons team bundelen we de expertise van:

  • landschapsarchitect
  • milieu-deskundige
  • bodemkunde
  • GIS-gebaseerde digitale land- en watermetingen (ook via Drones)

Wij ondersteunen landbouwers en grondeigenaars in het bekomen van een vergunningen voor oa:

  • verbeteren van landbouwpercelen (wegwerken natte zones, enz.)
  • herbestemmingen
  • recreatie inrichting: parcours voor crosses (bmw, paarden, …)
  • landinrichting