Land

Land

Landschapsinrichtingen (perceelsverbeteringen, herbestemmingen, landinrichting)

Water

Water

Waterhuishouding, watermapping/waterkwaliteit

Milieu

Milieu

Milieuvergunningen (aanleg stal, geluidsberm, …)